Zobrazenie:Zobraziť Zobraziť Zobraziť
Kto sme
Na čo sa špecializujeme
Laboratórium plné profesionálov
30 rokov vývoja genetiky v našom laboratóriu

Kto sme

GENEXPRESS  spol. s r. o. je neštátne zdravotnícke zariadenie typu SVLZ. Poskytujeme laboratórne analýzy v oblasti lekárskej genetiky so zameraním na DNA diagnostiku dedičných ochorení.  

Naše laboratórium ako prvé na Slovensku začalo vykonávať diagnostiku závažných dedičných ochorení na základe priamej analýzy DNA a máme tak v tejto oblasti najbohatšie skúsenosti. Počas viac ako 30-ročného pôsobenia sme realizovali viac ako desaťtisíc vyšetrení založených na najmodernejších metódach molekulárnej genetiky. Naše laboratórium zaviedlo na Slovensku ako prvé mnohé vyšetrovacie metódy a vzhľadom na desiatky rokov praxe disponuje viacerými unikátnymi metódami, ale najmä poznatkami a schopnosťou hodnotenia nálezov v širšom kontexte rodinnej anamnézy a genealógie.