DOKUMENTY

Žiadanka o genetické vyšetrenie pre lekárov
Laboratórna príručka
Ochrana osobných údajov
Osvedčenie o akreditácii SK
Rozsah akreditácie
Zoznam vyšetrení pod flexibilným rozsahom
Záznam - Sťažnosť
Riešenie stažností
Verejné vyhlásenie k implementácii IVDR