KONTAKT

Zobrazenie:Zobraziť Zobraziť Zobraziť

Sídlo laboratória - adresa pre doručenie vzoriek

GENEXPRESS spol. s r. o.
Prirodovedecká fakulta UK
Ilkovičova 6, B2-213
842 15  Bratislava
E-mail
info@genexpress.sk
Telefón
+421 918 418 982

Sídlo spoločnosti - fakturačná adresa

GENEXPRESS spol. s r. o.
Mlynarovičova 22
851 03  Bratislava
IČO
17 336 317
DIČ
2020914060
IČ DPH
SK2020914060
Banka
Tatra banka, a.s.
Účet
SK57 1100 0000 0026 2500 6591
č.OŽP
Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, odd. Sro, vl. č. 1865/B
E-mail
info@genexpress.sk
Telefón
+421 918 418 982

Kontaktný formulár