O firme

Certifikát CF 2008GENEXPRESS s. r. o. je vôbec prvým pracoviskom na Slovensku, ktoré zaviedlo a vykonáva diagnostiku závažných dedičných ochorení na základe priamej analýzy dedičného materiálu, DNA. V tejto oblasti má už vyše desaťročné skúsenosti. Za túto dobu vypracoval niekoľko tisíc diagnóz, založených na najmodernejších metódach molekulárnej genetiky.

V GENEXPRESS-e pracujú vysoko erudovaní odborníci z oblasti analýzy DNA s mnohoročnými skúsenosťami. O vysokej erudovanosti personálu svedčí aj ich bohatá publikačná aktivita v prestížnych zahraničných vedeckých časopisoch. Naše pracovisko je evidované aj v celosvetovom zozname DNA diagnostických laboratórií „GENETESTS”, a diagnózu niektorých ochorení (napr. alkaptonúriu, primárny kongenitálny glaukóm, a pod.) vykonávame pre zdravotnícke zariadenia z celého sveta.

Aby sme udržali vysokú kvalitu našej práce, každoročne sa dobrovoľne a úspešne zapájame do rôznych schém externej kontroly kvality v rámci EÚ a v roku 2008 sme získali certifikát SNAS o zavedení a používaní systému manažérstva kvality v súlade s normou ISO 9001:2000, ktorý pravidelne každoročne obnovujeme.

Fotografie z prevádzky Genexpress, s.r.o.