Kontakt

 

Sídlo firmy

GENEXPRESS s. r. o.
Mlynarovičova 22
851 03 Bratislava

Adresa laboratória (doručenia vzorky)

GENEXPRESS s. r. o.
Prírodovedecká fakulta UK
Mlynská dolina, B2/213
842 15 Bratislava
Zobraziť na väčšej mape

Odborný zástupca

prof. RNDr. Ľudovít Kádaši, DrSc.

Kontakt

E-mail:
kadasi@fns.uniba.sk
eva.ferakova@gmail.com

Telefón:
0918 418982

 
Fotografie z prevádzky Genexpress, s.r.o.