Genexpress s.r.o.

IldikoCertified by ISO 9001GENEXPRESS s. r. o. je neštátne zdravotnícke zariadenie typu SVLZ, ktoré poskytuje laboratórne analýzy v oblasti lekárskej genetiky so zameraním na DNA diagnostiku dedičných ochorení.

GENEXPRESS s. r. o. vykonáva diagnostiku závažných genetických ochorení na základe analýzy dedičného materiálu, DNA. Počas viac ako desaťročného pôsobenia Genexpress s.r.o. stanovil niekoľko tisíc diagnóz založených na najmodernejších metódach molekulárnej genetiky. V Genexpress-e pracujú vysokoerudovaní odborníci z odboru genetiky človeka s mnohoročnými skúsenosťami v oblasti analýzy DNA.

 

Fotografie z prevádzky Genexpress, s.r.o.